Держ буд14. У період між сесіями Верховної Ради України народний депутат України звернувся до обласного прокурора з вимогою здійснити нагляд за додержанням процедур, передбачених чинним законодавством, під час проведення досудового слідства по справі Кириченка. Прокурор відмовився виконувати вимоги, після чого депутат направив запит Генеральному прокурору України щодо притягнення обласного прокурора до відповідальності за невиконання вимог народного депутата України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи має право народний депутат України звертатися з такими вимогами до обласного та Генерального прокурора України? Дайте обґрунтовану відповідь на запит народного депутата України.


Відповідно за рішенням КСУ у справі за Конституційним поданням ВСУ та СБУ що до офіційного тлумачення ст. 86 Конституції України та ст. 12, 19 ЗУ Про статус народного депутата України від 19.05 1999 р.

2. Конституційний Суд України в офіційному тлумаченні положень статті 86 Конституції України, частини першої статті 12 і частини другої статті 19 Закону України Про статус народного депутата України в аспекті порушених в конституційних поданнях Верховного Суду України і Служби безпеки України питань виходить з того, що зазначені положення передбачають право народного депутата України звертатися до відповідних органів та посадових осіб за вимогами або пропозиціями здійснити певні дії, дати офіційне розяснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції

У статті 86 Конституції України органами, до яких може звертатись із запитом народний депутат України, визначені лише органи Верховної Ради України і Кабінет Міністрів України. Крім того, вимоги народних депутатів України, заявлені на засіданні Верховної Ради України у формі запиту , можуть бути звернуті до керівників інших органів державної влади, а також до керівників підприємств, установ і організацій , розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності

Також для вирішення цієї справи потрібне рішення КСУ від 20.03.2002 р. №4-рп/2002

1. Положення частини першої статті 86 Конституції України (256к/96-ВР), а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України Про статус народного депутата України від 17 листопада 1992 року №2790-ХІІ (2790-12) в редакції від 22 березня 2001 року №2328-ІІІ (2328-14) треба розуміти так:

0.1. Народний депутат України не має права звертатися до органів і посадових осіб, що здійснюють функції дізнання досудового слідства, з вимогами і пропозиціями з питань, які стосуються проведення досудового слідства у конкретних кримінальних справах

0.2. У разі надходження до органів і посадових осіб, що здійснюють функції народних депутатів України із зазначених у підпункті 1.1 питань керівники відповідних органів, слідчі і посадові особи, що здійснюють дізнання, мають діяти з дотриманням вимог передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Рішення КСУ у справі за конституційним поданням МВС України що до офіційного тлумачення положення 86 Конституції України, а також ч.2 ст.15 та ч. 1 ст. 16 ЗУ Про статус народного депутата України справа про запит і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства

Положення ч.1 ст.86 КУ , ч. 1 ст.12 та ч.1,2 ст. 19 ЗУ Про статус народного депутата України від 17 листопада 1992 р. №2790-ХІІ з наступними змінами і доповненнями в аспекті порушених в конституційному поданні ГПУ питання треба розуміти так:

Народний депутат України не має права звертатися до органів прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками у конкретних справах з питань державного підтримання обвинувачення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках визначених законом нагляду за додержанням законних органів

У висновку можу зазначити, що народний депутат не мав права звертатися до обласного прокурора з будь якими вимогами, тим паче намагатися притягнути прокурора до відповідальності, його наміри в цьому плані були не правомірними та суперечили чинному законодавству України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Слідчим районної прокуратури м. Києва винесено постанову про затримання Коваля та пред’явлення йому обвинувачення у вчиненні злочину. Після того, як було встановлено, що Коваль обраний народним депутатом України, хоча ще не встиг принести присягу народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди парламенту на притягнення Коваля до кримінальної відповідальності. Верховна Рада України звернулася до Генерального прокурора України з вимогою скасувати постанову слідчого і негайно звітувати щодо затримання Коваля. Генеральний прокурор пояснив, що процедуру затримання було дотримано, оскільки Коваль не є народним депутатом, бо повноваження народних депутатів починаються з моменту складення присяги.

Дайте юридичний аналіз дій слідчого, Генерального прокурора України. У чому полягають особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України?

 

Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України

1. Повноваження народного депутата починаються після складення ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом.

 

Стаття 27. Недоторканність народного депутата України

1. Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

2. Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

3. Особливості порядку притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією України, цим Законом та законом про регламент Верховної Ради України.

 

Стаття 218. Внесення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

1. Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України Верховна Рада надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата; відповідно до частини третьої статті 126, статті 149 Конституції України — на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції.

2. Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата, затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції ініціюється відповідно прокурором і судовими органами. При цьому щодо кожного виду запобіжного заходу подається окреме подання. Подання щодо народного депутата повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України), а подання щодо судді суду загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України — Головою Верховного Суду України.

3. Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата, затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. У поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке обґрунтування необхідності затримання чи арешту.

4. Подання, що не відповідає вимогам цієї статті, Голова Верховної Ради України повертає відповідно Генеральному прокуророві України (виконувачу обов’язків Генерального прокурора України) або Голові Верховного Суду України, про що повідомляє Верховну Раду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

 

Continue Reading

Гражданская война конспектГражданская война и военная интервенция в России

1.Гражданская война (Г.В.) — способ разрешения острых противоречий (классовых, национальных, религиозных) между различными социально- политическими силами внутри страны средствами вооруженного насилия.

Интервенция — насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства.

2.Временные и пространственные характеристики: Точное время начала и конца Г.В. указать достаточно трудно, но при определении хронологических рамок существуют две периодизации. Первая: лето 1918 – 1920 гг. Такая периодизация принята большинством историков и превалирует в учебной и научной литературе. В данном случае речь идет о выделении особого периода в истории Советского государства, периода интервенции и гражданской войны, когда военный вопрос стал главным, коренным вопросом, от которого зависела судьба революции. Вторая периодизация: 1917–1922 гг. — связана с понятием гражданской войны, как формы классовой борьбы. А эта борьба началась сразу после октября 1917 г. Достаточно вспомнить мятеж Керенского – Краснова, выступления Каледина, Дутова, Корнилова, Алексеева – все это были очаги Г.В. К 19211922 гг. – относится ликвидация последних очагов сопротивления Советской власти.

3. Предпосылки и причины Г.В. 1) а) Причины Г.В. — предельное обострение социально-классовых и политических противоречий, приведшее к противостоянию, а затем к расколу общества на враждующие лагери. б) Невозможность и нежелание решить проблему мирным путем (с обеих сторон).

2) а) свержение Временного правительства и разгон Учредительного собрания большевиками; б) внутренняя политика большевистского руководства; в) стремление свергнутых классов сохранить частную собственность и свои привилегии; г) отказ меньшевиков, эсеров и анархистов от сотрудничества с советской властью.

 

4. Начало Г.В. и интервенции (первая половина 1918 г.) На Дону формируется Добровольческая армия (бывшие царские офицеры — Алексеев, Корнилов, Деникин), которая переходит на Кубань — «Ледовый поход». Одновременно, на Дону, Южном Урале, Кубани и в Сибири формируются бело- казачьи части. Параллельно — начало интервенции. Декабрь 1917 года — Румыния оккупирует Бессарабию. Февраль1918 г. — Германия, Турция, Австрия вторгаются в Россию. Весна 1918 г. – английские, французские и американские войска высаживаются в Мурманске и Архангельске, планируя наступление на Петроград и Москву. Советская власть здесь была свергнута. Японские, американские, английские войска — на Дальнем Востоке. Летом 1918 г. началась английская интервенция в Закавказье и Средней Азии. Германия оккупировала Украину, захватила Ростов и Таганрог, нарушив условия Брестского мира. Немецкие войска вторглись в Белоруссию, Прибалтику, Крым и Закавказье. В мае 1918 г. начался мятеж чехословацкого корпуса. В сентябре 1918 г., с захватом англичанами Баку, замкнулось кольцо фронтов вокруг Советской республики.

5. Красный и белый террор. Террор — подавление, устранение политических противников насильственным методом. Насилие стало нормой поведения. И у красных, и у белых были военно-карательные органы. Всюду, где вспыхивали мятежи, жертвами, прежде всего, становились большевистские руководители. Не менее жестко действовали и большевики. В Екатеринбурге, при приближении чехословацкого корпуса, в условиях повсеместных антисоветских мятежей, была расстреляна (в ночь с 16 на 17 июля) царская семья. Эсерами были убиты Володарский, Урицкий. 30 августа 1918 г. – ранен Ленин. 5 сентября 1918 г. СНК принял постановление «О красном терроре». Расстрелу подлежали все лица, причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам.

6. Укрепление Красной Армии (К.А.) и организация обороны (лето-осень 1918 г.). Создание новой армии (конец 1917 — начало 1918 г.). 22 апреля 1918 г. – издан декрет об обязательном всеобщем воинском обучении. В мае ВЦИК издал постановление “О переходе к всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян ”. РККА — костяк (300 тыс. человек) члены ВКП(б). К концу Г.В. в К.А. — 5,5 млн. чел. (700 тыс. рабочих). В армии служило 50 тыс. офицеров и генералов старой армии (военспецы) — Шапошников, Егоров, Тухачевский, Карбышев. Осенью 1918 г. в К.А. — были введены должности военных комиссаров. 2 сентября 1918 года — Постановлением ВЦИК Советская республика была объявлена Военным лагерем. Создан Реввоенсовет Республики (РВСР), который возглавил Троцкий. Учреждена должность главкома вооруженных сил республики. 30 ноября 1918 г. создан Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с Лениным. Советские военачальники — Буденный, Ворошилов, Блюхер, Лазо, Котовский, Пархоменко, Фрунзе, Чапаев, Щорс, Якир.

7. Военные действия лето-осень 1918 г. Во второй половине 1918 г. Добровольческая армия Деникина нанесла ряд серьезных поражений Красной Армии. В ноябре 1918 г. Донская армия Краснова, прорвав Южный фронт, начала продвигаться на север. В декабре ее наступление было остановлено, а в начале 1919 г. К.А. удалось перейти в контрнаступление. Белочехи в районе Средней Волги пытаются прорваться в центр страны. Создан Восточный фронт. В тяжелых боях К.А. освобождает Казань, Самару, Симбирск. Северный фронт (осень 1918 г.) — белые и интервенты остановлены в районе Котласа и Вологды.

8. Военные действия в конце 1918 — начале 1919 г. Военная интервенция и блокада Советской республики усиливается. В Одессе, Севастополе, Владивостоке высадились десанты союзников. 18 ноября 1918 г. адмирал Колчак осуществил в Омске переворот и установил военную диктатуру. Колчак принял титул верховного правителя Российского государства и звание Главковерха. Деникин стал его заместителем на юге страны. Колчак создает армию в 400 тыс. чел. и начинает активные действия на Восточном фронте. Восточный фронт — бои с переменным успехом. Северный фронт — американцы и генерал Миллер — диктатура в Архангельске. Южный фронт — войска Краснова разбиты, и Дон освобожден. Деникин начинает наступление на Северном Кавказе. Январь 1919 г. — Добровольческая армия и казачьи войска Дона и Кубани объединились в вооруженные силы юга России под командованием Деникина.

9. Военные действия во II-ой половине 1919 г. — I-ой половине 1920 г.

Южный фронт: Главная опасность с Юга — генерал Деникин (110 тыс. чел.). Антанта оказывает ему массированную поддержку. Май-июнь 1919 г. — Деникин переходит в наступление по всему Южному фронту (взяты Харьков, Екатеринослав, Царицын). 3 июля 1919 г. — Деникин отдает приказ о наступлении на Москву. На правом фланге — Кавказская армия, в центре — Донская, на левом — Добровольческая. Советская власть: «Все на борьбу с Деникиным!». В тылу Деникин реставрирует старые порядки, что ведет к росту забастовочного и партизанского движения. 15 августа 1919 г. — К.А. начинает контрнаступление. После временных успехов оно было приостановлено из-за нехватки сил. Белые наносят контрудар: взяты Курск, Воронеж, Орел — приблизились к Туле. Наступили самые критические дни для Советской власти. Середина октября — ожесточенные бои на Южном фронте. Середина ноября — Красная армия наносит удар в стык Добровольческой и Донской армий. Основная ударная сила — I-я конная армия Буденного. Январь 1920 г. — Тухачевский взял Царицын, Ростов-на-Дону, последний оплот белых — Новороссийск. Деникин передал командование Врангелю и выехал за границу, белая армия – в Крым.

Петроградский фронт: Лето 1919 г. – в разгар боев на Восточном фронте перешли в наступление на Петроград войска генерала Юденича. С моря их поддерживал английский флот. В мае Юденич взял Гдов, Ямбург и Псков. В середине июня Красная Армия перешла в наступление. Непосредственная угроза Петрограду была снята, но, благодаря усилиям союзников, армия Юденича вскоре восстановила боеспособность. Осень 1919 г. — Юденич начинает II-ое наступление на Петроград, возникает опасность сдачи города. Но 21 октября К.А. начинает наступление по всему фронту. Юденич разгромлен, английский флот покидает воды Балтики.

Восточный фронт: Осень 1919 г. — К.А. начинает новое наступление на Восточном фронте. 14 ноября — взят Омск — столица Колчака. 6 января 1920 г. под Красноярском разбиты остатки армии Колчака. Он и его премьер-министр — расстреляны. Антанта эвакуирует свои войска из России, а Япония отводит их в Приморье. К.А. ведет наступательные действия, но на рубеже озера Байкал они приостанавливаются (чтобы избежать войны с Японией). Весна 1920 года — решение о создании Дальневосточной республики (ДВР) — буферного государства между Советской Россией и Японией.

. Военное поражение войск А. И. Деникина и А. В. Колчака в 1919-1920 гг. обозначало решающий перелом в ходе гражданской войны. Поражения же генерала Н. Н. Юденича еще раз подчеркнули общий успех советских войск в ходе военных действий в 1919 г.

 

Северный фронт: В начале 1920 г. Архангельск и Мурманск освобождены. С интервенцией и контрреволюцией покончено.

Разгром контрреволюции в Закавказье и Средней Азии. Созданы Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР. В Средней Азии создана Хорезмская и Бухарская НСР.

10. Заключительный этап гражданской войны.

Война с Польшей. Весной 1920 г. боевые действия против Советской России начала Польша. Были образованы Западный (Тухачевский) и Юго-Западный (Егоров) фронты. Летом 1920 г. они перешли в наступление, однако Западный фронт потерпел под Варшавой сокрушительное поражение, и Красная Армия была вынуждена снова отступить. В марте 1921 г. с Польшей был подписан мирный договор.

Разгром Врангеля. Навсегда оставляя Россию в апреле 1920 г., Деникин передал власть генералу Врангелю. К началу июня Врангель закрепился в Крыму, имея в своем распоряжении значительную сухопутную армию и флот. Наступление врангелевских войск началось в мае 1920 г. Вновь был создан Южный фронт, перед которым стояла задача освободить Крым до начала зимы. В сентябре и октябре К.А. успешно сдерживала натиск Врангеля, пытавшегося соединиться с белополяками. В конце октября, в Северной Таврии, основные силы Врангеля были разбиты, части К.А. достигли Перекопа. В ночь на 7 ноября 1920 г. части К.А. форсировали Сиваш, и повели наступление в тыл неприступным перекопским позициям. Одновременно, началась атака этих позиций через Турецкий вал. Перекоп был взят. После его захвата пали и другие позиции врангелевцев. К 17 ноября Крым был полностью очищен от белых, Южный фронт ликвидирован. Остатки врангелевских войск (около 145 тыс.) на иностранных судах были эвакуированы за границу.

11. Итоги Г.В.: Людские потери — около 8млн. человек: жертвы голода, болезней, террора и военных действий. Потери с 1918 г. по 1923 г.: 13 млн. чел. Материальные потери: 50 млрд. золотых рублей. 2-2,5 млн. человек — эмигрировало. 200 тыс. семей россиян остались без крова. Промышленное производство упало: до 4-20% по отношению к 1913г. С/х сократилось вдвое. Деградация транспорта, разрушение внутренних и внешних экономических связей, резкое падение культуры и нравственности. Победа большевиков положила начало формированию тоталитарного режима в Советской России.

 

Continue Reading

Высшая математика(Лесных)Вопросы для подготовки к экзамену «Высшая математика»

 

1. Понятие множества, обозначения, изображение и способы задания множеств.

2. Подмножества. Основные числовые множества.

3. Операции над множествами и свойства операций.

4. Ограниченные и неограниченные множества. Максимум, минимум и грани множества.

5. Функция. Области определения и значений функции. Способы задания функции.

6. Классификация функций. Неявная функция. Сложная функция.

7. Общее уравнение прямой линии и его варианты. Взаимодействие двух прямых линий.

8. Уравнение прямой, проходящей через точку по заданному направлению.

9. Уравнение прямой, проходящей через две точки.

10. Определитель второго порядка.

11. Минор, адъюнкт. Общая формула вычисления определителей третьего и п-ro порядков.

12. Основные свойства определителей.

13. Определение матрицы. Виды матриц.

14. Операции с матрицами: равенство, сложение, умножение на число. Умножение матриц.

15. Транспонирование матрицы и его свойства.

16. Обратная матрица и ее свойства. Последовательность обращения матрицы.

17. Определение вектора в n-мерном пространстве. Длина вектора.

18. Скалярное произведение векторов и его свойства.

19. Предел переменной величины. Предел функции.

20. Теоремы о пределах. Замечательные пределы.

21. Методы вычисления пределов.

22. Непрерывность функции в точке и на интервале. Свойства непрерывных функций.

23. Типы разрывов функции.

24. Производная функции — определение. Геометрический и физический смыслы.

25. Производные сложной и неявной функций. Логарифмическая производная.

26. Дифференциал функции и его свойства. Использование в приближенных вычислениях.

27. Возрастание и убывание функций.

28. Выпуклость и вогнутость функции.

29. Асимптоты.

30. Неопределенный интеграл и его свойства.

31. Замена переменной в неопределенном интеграле.

32. Интегрирование по частям.

33. Понятие дифференциального уравнения.

34. Понятие определенного интеграла и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.

35. Геометрический смысл определенного интеграла.

36. Замена переменной и интегрирование по частям в-определенном интеграле.

37. Вычисление площади фигуры с помощью определенного интеграла.

38. Понятие функции нескольких переменных, способы ее задания и изображения.

39. Частные производные первого порядка.

40. Производные высших порядков, смешанная производная,

41. Частные и полный дифференциалы,

42. Понятие двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла по прямоугольнику.

43. Определение площади с помощью двойного интеграла.

44. Факториал и его свойства.

45. Размещения, перестановки, сочетания и их свойства,

46. Случайные события и их классификация.

47. Классическое и статистическое определения вероятности.

48. Случайные величины и их виды. Законы распределения случайных величин.

49. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин.

50. Задачи математической статистики.

51. Генеральная и выборочная совокупности.

52. Классификация выборок. Способы отбора.

53. Полигон и гистограмма.

54. Мода, медиана, размах и коэффициент вариации.

 

 

 

Преподаватель _______________________В.Н. Лесных

 

 

Continue Reading

Как съесть мандарин

Я помню, несколько лет назад, когда я первый раз вместе с Джимом путешествовал по Соединенным Штатам, мы сели под деревом и разделили мандарин. Джим стал говорить о том, что мы станем делать в будущем. Когда мы обсуждали интересные проекты, он настолько увлекался ими, что буквально забывал про то, что он делает в данный момент. Он положил в рот дольку мандарина и, не начав жевать ее, уже приготовился положить другую. Он едва ли чувствовал, что ест мандарин. Я только сказал: «Ты должен съесть взятую дольку мандарина». Джим стал осознавать, что он делает. Это было подобно тому, что он вовсе бы не ел мандарин. Если бы он это делал, он «ел» бы свои планы на будущее.

У мандарина есть дольки. Если вы сможете съесть одну дольку, возможно, вы съедите весь мандарин. Но если вам не съесть даже дольку, тем более, вам не съесть весь мандарин. Джим понял. Он медленно опустил свою руку и сосредоточился на дольке, уже находившейся во рту. Он вдумчиво пережевал ее, пе­ред тем как взять следующую.

Позже, когда Джим попал в тюрьму за протест против военных действий, я, беспокоясь, сумеет ли он выдержать жизнь среди четырех стен тюрьмы, отправил ему короткое письмо: «Помнишь мандарин, что мы ели когда-то вдвоем? Твое положение здесь похоже на мандарин. Съешь его, и он станет тобой. Завтра ты уже не вспомнишь о нем».

Continue Reading

Особенности электронной торговли

зависимости от формата электронной торговли приведены функции могут быть расширены или сужены Следовательно, по смыслу своей деятельности электронная торговля существенно отличается от реальной розничной торговли и ей присущи характерные черты, особенности Среди них можно выделить главныені:

Виртуальность — недостаток личного контакта между физическими лицами-субъектами процесса купли-продажи, то есть электронная розничная торговля осуществляется в режиме on-line Реально же розничная торговля Видеовызов изменяется в режиме off-line, где непосредственный физический контакт обязательныхй.

Интерактивность — адекватное информационное обеспечение покупателя (потребителя) его запросу в виде интерфейса, то есть немого диалога

Глобальность — нехватка временных, пространственных, административных, социально-демографических, ассортиментно-товарных границ

Динамичность — способность on-line торговли к моментальных изменений и адаптации к новым условиям

Эффективность — способность обеспечить прибыль, другие экономические выгоды, а также социальный эффект

Основным нормативным актом, устанавливающим правовые нормы, которые могут без изменений применяться для правоотношений в сфере электронной торговли, является Конституция Российской Федерации. Конституция РФ, содержит основные права и гарантии, среди которых можно выделить ст. 8, которая гарантирует единство экономического пространства, свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности в РФ. [9]

Что касается законодательных актов, специально посвященным электронному документообороту, то в наиболее общем виде вопрос обмена информацией представлен в Федеральном законе № 149 от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Прежде всего, данный закон ввел такие основополагающие понятия, как: «информационная система», «электронный документ», «электронное сообщение», «оператор информационной системы».

Гражданский кодекс также содержит ряд правовых норм, допускающий возможность заключения сделок путем электронного обмена данными.

В статье 434 ГК РФ говорится о том, что «договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору».

Помимо всего вышеперечисленного, в России действует ГОСТ Р 52292-2004 «Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения». Этот стандарт определяет круг терминов и определений для сферы электронного обмена информацией. В нем раскрываются базовые понятия различных технических областей, а также необходимые термины, которые могут быть использованы в области электронного обмена информацией не специалистами при общении со специалистами.

Continue Reading

Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах на начало текущего года, млн. рублей

По видам ценных бумаг Млн. руб. Удельный вес, %
ГКО
ОФЗ-ПК
ОФЗ-ПД
ОФЗ-ФК
ОФЗ-АД
ОГНЗ
Другие ценные бумаги
Всего

5. Выберите 10 крупнейших должников иностранных государств и заполните таблицу. Сравните приведенные данные с прошедшим годом. Проанализируйте состояние финансовых активов РФ.

РАЗМЕР ДОЛГА

иностранных государств по кредитам, предоставленным Правительством бывшего СССР и Правительством Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2014 года)

Страна-заемщик Код валюты по ОКВ Сумма задолженности
по основному долгу по начисленным и неуплаченным процентам итого

Источники:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

2. Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 № 169 «О порядке проведения конверсионных операций «Долг в обмен на товары и (или) услуги», связанных с погашением и обслуживанием государственного внешнего долга Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 13. Ст. 1585.

3. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 221 «Об утверждении Правил погашения задолженности перед федеральным бюджетом, выраженной в иностранной валюте, государственными ценными бумагами и правами требования по обязательствам Российской Федерации, составляющим государственный внешний долг Российской Федерации» // Российская газета. № 78. 23.04.2003.

4. Приказ Минфина России от 18.06.2013 № 162 «О списании государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным долговым товарным обязательствам» // Российская газета. № 199. 06.09.2013

5. Приказ Минфина РФ от 20.12.2007 № 140н «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации» // БНА. № 6. 11.02.2008.

6. Приказ Минфина РФ от 19.01.1996 № 11 «Об упорядочении работы по формированию и обслуживанию государственного внутреннего долга Российской Федерации» // Опубликован не был.

Continue Reading

Внутренняя торговля

Основные особенности внутренней торговли ХVII в.:

— впервые появились крупные всероссийские торговые ярмарки (Архангельская, Ирбитская (в Западной Сибири), Свенская (Якутск), Макарьевская (Нижний Новгород)

— специализация в области продажи товаров

Товар Центры торговли
Соль Свозилась на продажу в Вологду, Нижний Нов­город, Старую Руссу, Тихвин
Хлеб Вологда, Вятка, Великий Устюг
Лён и пенька Продавались главным образом в Новгороде, Пскове, Тихвине, Смоленске
Животновод­ческое сырье Вологда, Ярославль, Казань
Железные изделия Тула, Тихвин

— главной особенностью торговли в XVII веке стало формирование всероссийского рынка.

Всероссийский рынок— усиление хозяйственных связей и обмена товарами между различными частями России, основанное на экономической специализации территории.

— с середины XVII в. по отношению к русской промышленно­сти и к купечеству государство стало проводить политику меркан­тилизма –защиты отечественной промышленности и торговли посредством льгот и покровительства.

1653 г. – Торговый Устав, по которому вводилась единая пошлина (5% от продаваемого товара).

1667 г. – Новоторговый устав (автор – Ордин-Нащокин) (повышал пошлины на иностранные товары).

Внешняя торговля

Активно развивалась внешняя торговля, по-прежнему шед­шая в основном через Архангельск (до 75%) в западном направ­лении и через Астрахань — в восточном.

Россия активно экспортировалако­жу, лён, пеньку, смолу, соль, рыбу, пушнину, изделия из металла и дерева, холсты.

ПЕНЬКА – грубое волокно, полученное из стеблей конопли. Из пеньки делают канаты, веревки и т.п.

Импортироваласукно, ткани, металлы и металлические из­делия, вина, пряности, предметы роскоши.

Гости – купцы, имевшие право торговать за границей.

Continue Reading

Вина и непреодолимая сила в гражданском праве

Должник обязан возместить кредитору убытки , причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы , то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Нормы гражданского законодательства определяют институт непреодолимой силы через установление критериев и признаков, не указывая прямо, какие именно обстоятельства им охватываются.

Некоторые нормативные акты только называют в перечне обстоятельств, исключающих ответственность, непреодолимую силу, например ст. 311 Кодекса торгового мореплавания РФ. Наконец, в п. 6 ст. 8 ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 02.12.94 № 53ФЗ в качестве «непредвиденных обстоятельств, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера» указаны в том числе «засуха, наводнение, градобитие и другие форсмажорные обстоятельства». То есть фактически речь идет о непреодолимой силе, но законодатель не использует общепринятый термин.

Дополнительным основанием освобождения от ответственности стороны могут признать отсутствие вины нарушителя обязательства, а также возможность неисполнения обязательства третьим лицом.

Вина кредитора. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

43. Договор: понятие и значение. Виды договоров

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

Существенные условия договора – это условия, достижение соглашения по которым необходимо для заключения договора. Существенные условия договора определяются в гражданском законодательстве и являются необходимыми для договора определенного вида.

Виды договоров: двусторонние; многосторонние; возмездные; безвозмездные; консенсуальные (права и обязанности сторон возникают в момент достижения соглашения); реальные (права и обязанности сторон возникают в момент передачи вещи); договор в интересах его сторон; договор в интересах третьих лиц; публичный (договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится, – розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.); присоединения (договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом); смешанный – договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами; предварительный (договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором).

Continue Reading

Трагедии в семье

Горе, связанное с неизлечимой болезнью, смертью, разлукой или разводом родителей, может вызывать в ребенке чувство ненадежности, невосполнимой утраты. Однако родителям и опекунам нужно быть очень осторожными, чтобы в ребенке, перенесшем такое горе, не поселилось непреходящее чувство жалости к себе.

Когда мы оправдываем то или иное поведение ребенка по причине случившегося в семье несчастья, то приучаем его к тому, что он может делать все, что захочет, потому что жизнь и так обошлась с ним жестоко. Такое отношение не подготовит его к правильному восприятию несправедливости, которая является неотъемлемой частью нашей жизни. Нет человека, который ни разу в жизни не пережил бы горя. Выпадает оно и на долю ребенка, и в этой ситуации главное — помочь ему пережить его достойным образом. Наша собственная реакция на трагедию оказывает на детей большое влияние.

Мама была беременна и ждала появления второго ребенка. Она попросила свою трехлетнюю дочь Мэгги принести ей с верхнего этажа шкатулку с нитками. Мэгги поднялась наверх, счастливая тем, что помогает маме. Когда Мэгги стала спускаться по лестнице со шкатулкой в руке, она наступила на шнурок от туфельки, споткнулась, упала со ступенек и разбилась насмерть. Спустя четыре месяца у мамы появился второй ребенок.

Важно, чтобы эта трагедия не отразилась негативно на отношениях со «вторым ребенком. Мама, возможно, будет чрезмерно опекать его, проявлять к нему мало требовательности, что, в свою очередь, может выработать в ребенке уверенность, что никто не имеет права что-нибудь требовать от него. Или же он научится сам привлекать внимание мамы своей беззаботностью или неосторожностью. К тому же, если мать будет идеализировать ребенка, который погиб в результате несчастного случая, то не исключено, что второму ребенку никогда не удастся избавиться от ощущения своей «второсортности».

Если в вашей семье случилась трагедия, обратите особое внимание на поведение своего ребенка. Если оно изменится в худшую сторону, проследите за своей ответной реакцией и поразмышляйте над тем, как она может повлиять на ребенка и не станет ли причиной появления в его жизни «вечной» проблемы.

Continue Reading

Тема: Электрофильтры

Наиболее перспективным типом золоуловителей для круп­ных ТЭС являются электрофильтры, которые могут обеспечить высокую степень очистки газов при аэродинамическом со­противлении не более 150 Па практически без снижения температуры и без увлажнения дымовых газов.

В электрофильтрах запыленный газ движется в каналах образованных осадительными электродами 1 (рис. 3), которыми расположены через определенное расстояние коронирующие электроды 2.

Сущность процесса электрической очистки газов заключается в следующем. Запыленный газ проходит через систему, состоящую из заземленных осадительных электродов 1 и раз­мещенных на некотором расстоянии (называемом межэлект­родным промежутком) коронирующих электродов 2, к которым подводится выпрямленный электрический ток высокого на­пряжения с отрицательным знаком.

При достаточно высоком напряжении, приложенном к меж­электродному промежутку, у поверхности коронирующего элект­рода происходит интенсивная ударная ионизация газов, сопро­вождающаяся возникновением коронного разряда (ток короны)и

Газовые ионы различной полярности, образующиеся в зоне короны, под действием сил электрического поля движутся к разноименным электродам, вследствие чего в электродном промежутке возникает электрический ток, который и пред­ставляет ток короны. Частицы золы из-за адсорбции на их поверхности ионов приобретают в межэлектродном промежутке электрический заряд и под влиянием сил электрического поля движутся к электродам, осаждаясь на них. Основное количество частиц осаждается на развитой поверхности осадительных электродов, меньшая их часть попадает на коронирующие электроды. По мере накопления на электродах осажденные частицы удаляются встряхиванием или промывкой электродов.

Процесс электрогазоочистки можно разделить на следующие стадии: зарядка взвешенных в газе частиц, движение заряжен­ных частиц к электродам, осаждение частиц на них, удаление этих частиц с электродов.

Коронный разряд возникает при достижении определенной напряженности электрического поля, называемой критической или начальной, которая, например, для воздуха при атмосфер­ном давлении и температуре 20° С составляет около 15 кВ/см. При дальнейшем повышении напряженности нарушается элект­рическая прочность газового промежутка между электродами, наступает искровой или дуговой электрический разряд.

К коронирующим электродам подводится отрицательный заряд, так как подвижность отрицательных ионов выше положительных. Кроме того, при

Рис.2.Принцип работы электрофильтра:

1-осадительный электрод; 2- коронирующий электрод; 3- частицы золы; 4-электрическое поле; 5- слой осевшей золы; 6- заряженная зола.

отрицательной короне удается поддержать более высокое напряжение без искрового пробоя между электродами.

Рабочая часть электрофильтра, в которой существует элек­трическое поле, называется активной зоной. Она разделена на несколько электрических полей, через которые очищаемый газ проходит последовательно. Электрофильтры бывают однопольными и многопольными.

На большинстве электростанций, оснащенных элект­рофильтрами, применены аппараты типа УГ (унифицированный горизонтальный). Запыленные газы после газораспреде­лительной решетки 6 (рис. 3) поступают в коридоры, образованные вертикально висящими широкополосными осадительными электродами С-образной формы. Коронирующие электроды представляют собой профильные ленточные элементы с штампованными иглами, укрепленные в специальной рамке. Для удаления осевшей на электродах золы предусмотрены встряхивающие устройства в виде молотков, ударяющих по наковальням электродов. Осевшая зола попадает в бункера и затем через гидравлические затворы направляется в систему ГЗУ. Расчетная температура газов до 250° С.

Электрические поля имеют самостоятельное питание и си­стему встряхивания. На рис.3 показан трехпольный элект­рофильтр типа УГ. В первом поле оседает наибольшее количество золы, в последнем — минимальное.

Рис.3

Важным условием, определяющим эффективность работы электрофильтра, является агрегат электрического питания. Каждый агрегат обслуживает одно поле (или половину поля), состоит из трех узлов: повысительно-выпрямительного блока с высоковольтным распределительным устройством, блока магнитных усилителей, дросселей и пульта управления. Для поддержания напряжения в любой момент работы электрофильт­ра на грани пробивного, когда обеспечивается наилучшая ионизация газов, применена автоматическая схема регулирования.

Электрофильтры серии УГ имеют две разновидности: УГ2 с высотой электрода 7,5 и активной длиной каждого поля 2,5 м и УГЗ с высотой электрода 12,2 и длиной поля 4 м.

Число полей п в каждом электрофильтре может быть три и четыре. Поперечные сечения для прохода газов FT, м2, для электрофильтров УГ2 имеют следующие значения: 26, 37, 53, 74; для электрофильтров УГЗ: 88, 115, 177, 230, 265. Параметры золоулавливания электрофильтра определяются расчетным путем. Степень осаждения определяется двумя факторами — скоростью дрейфа частиц золы и удельной поверхностью осаждения f. Увеличивая f, можно получить высокую степень улавливания, однако это связано с большими расходами металла и увеличе­нием габаритов электрофильтров.

загрузка…

Скорость дрейфа , м/с, определяется в основном элект­рическими характеристиками электрофильтра и пылегазового потока и выражается как

, (1)

где —диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м; — относительная диэлектрическая проницаемость вещества части­цы; Е3 — напряженность электрического поля зарядки,В/м; Еос — напряженность электрического поля осаждения, В/м.

Из (1) следует, что скорость дрейфа пропорциональна произведению напряженностей полей зарядки и осаждения и диаметру частицы (влияние остальных факторов менее существенно). Однако определить теоретическим путем вели­чины Е3 и Еос затруднительно, из-за чего расчет по приведен­ному выражению возможен при наличии опытных данных по электрическим характеристикам.

Основными факторами, определяющими скорость дрейфа, являются электрические свойства пылегазового потока и в пер­вую очередь электрическое сопротивление золы. На рис. 4,а показана зависимость удельного сопротивления летучей золы , Ом • м, при работе электрофильтра от температуры. Мак­симум электрического сопротивления золы соответствует тем­пературе 100—130° С. Наибольшее р имеет зола углей с малым содержанием горючих в уносе, низким содержанием серы и влаги в топливе. К углям, зола которых имеет наиболее высокое электрическое сопротивление, относятся экибастузский и кузнецкий каменные угли. На рис. 4,б показано изменение скорости дрейфа от удельного сопротивления . В области = 108 …109 Ом-м происходит резкое падение скорости дрейфа.

Анализ работы электрофильтров на ТЭС показал, что основная причина менее эффективной очистки заключается в высоком удельном электрическом сопротивлении (УЭС) слоя золы, образующемся на осадительных электродах электрофильтра. Вследствие высокого УЭС проводимость слоя пыли уменьшается, что приводит к увеличению потенциала поверхности слоя, увеличению падения напряжения в слое при одновременном его уменьшении в газовом промежутке. При увеличении разности потенциалов между поверхностью слоя и заземленным электродом до значения, достаточного для пробоя газов, на некоторых участках поверхности слоя возникают относительно стабильные местные разряды. Это явление, вызывающее образование и выброс в межэлектродное пространство ионов со знаком, обратным знаку ионов, образую­щихся в основном процессе, принято называть обратной короной. Положительные ионы, образовавшиеся в зоне обратной короны, под действием электрического поля двигаются к коронирующему электроду, встречают на своем пути частицы золы, заряженные отрицательно, и нейтрализуют их заряды. В резуль­тате этого прекращается движение золовых частиц к осадительному электроду и снижается степень очистки газов в электрофи­льтре. Устойчивая обратная корона характеризуется появлением в слое пыли точек локализованных разрядов голубого цвета.

Высокое УЭС летучей золы обусловлено как параметрами дымовых газов (концентрация серного ангидрида и зависящая от него кислотная точка росы, парциальное давление водяных паров, температура газов и др.), так и химическим составом самой золы, главным образом соотношением в ней алюмосиликатов (Al2O3 + SiO2) и щелочных металлов, в первую очередь натрия и лития. При определенной комбинации низких содержаний серы, водорода и влаги в угле с низкими концентрациями щелочных металлов в золе при общепринятых в котельной практике температурах уходящих газов 120—150° С удельное электричес­кое сопротивление золы вырастает до 1010… 1012 Ом -м. При таких параметрах обратная корона возникает и развивается в электрофильтре исключительно быстро.

На степень улавливания золы большое влияние также оказывает равномерность распределения поля скоростей дымо­вых газов по сечению электрофильтра. С целью создания достаточно равномерного поля скоростей газов на входе в электрофильтр устанавливают газораспределительные решетки.

Современные электрофильтры серии ЭГА— горизонтальные, модификации А, изготавливаются в широком диапазоне типора­змеров при глубокой унификации узлов и деталей. Максималь­ная температура газов до 330° С. Электродная система — система, составленная из широкополосных (ширина элемента 640 мм) элементов открытого профиля и рамных коронирующих электродов с игольчатыми элементами. Шаг между одноимен­ными элементами составляет 300 мм. В электрофильтрах по ширине размещается от 10 до 88 газовых проходов. Номиналь­ная высота электродов принимается из ряда 6; 7,5; 9; 12 м.

В связи с повышением мощности энергоблоков потребо­валось создание двухъярусного фильтра. Для энергоблоков 800 МВт Березовской ГРЭС-1 разработан и изготовлен на базе серии ЭГА электрофильтр типа ЭГД (горизонтальный, двухъярусный) (рис. 2.9).

Электрофильтры серии У В — унифицированные вертикальные пластинчатые сухие для очистки газов с тем­пературой до 250° С, выпускаются взамен электрофильтров ДВП и ДВПН. Электрофильтры типа УВ имеют одно поле активной длины 7,4 м и разделены по газу на одну — три секции. Осадительные электроды—пластинчатые с нижним молотковым отряхиванием. Коронирующие электроды—рам­ные с верхним подвесом и молотковым встряхиванием.

Электрофильтры УВ рассчитаны на невысокую запылен­ность газов и скорость их в активном сечении до 1 м/с.

Continue Reading

Материалы лекции.

Тема 2. Описание результатов исследования

Репрезентация экспериментальных данных. Упорядочивание. Табулирование. Сгруппированные данные. Наглядное представление данных измерения. Достоинства и недостатки различных способов графического представления данных. Общие советы при построении графиков.

Основные понятия математической статистики: случайное событие, вариация, частота, вероятность, распределение вероятности, выборка, генеральная совокупность, вариационный ряд, полигон частот, гистограмма, кривая распределения. Характеристики статистических совокупностей: меры положения, меры изменчивости, меры связи. Меры возможной ошибки. Виды распределений, важные для психологии.

Методические рекомендации к изучению темы

При изучении темы 2 следует обратить особое внимание на различные способы репрезентации результатов исследования и их возможности. Обратите внимание на возможные ошибки при построении графиков. Внимательно прочитайте советы при построении графиков, изложенные в книге Гласса и Стенли. Наиболее сложным для восприятия в данной теме является алгоритм построения сгруппированного распределения. Поэтому рекомендуется не просто прочитать предлагаемый пример его построения, а решить его самостоятельно. Таблица «Общий обзор параметров распределений» очень важна в практической работе, так как она помогает выбирать параметры, уместные в данном исследовании. Её необходимо выучить наизусть.

После изучения материала лекции ответьте на контрольные вопросы, ответы занесите в конспект.

Материалы лекции.

Итак, математическая статистика — это математический аппарат, разработанный для анализа случайных событий.

Случайное событие— событие, которое в основных условиях иногда происходит, а иногда нет, и при этом в каждый данный момент невозможно предугадать произойдет событие или нет.

Случайная величина— переменная, которая может принимать значения из определенного множества чисел в зависимости от появления случайного события.

Вариацияxi — отдельное значение случайной величины. В исходную матрицу первичных данных записываются вариации по каждому признаку.

Описать результаты, полученные в исследовании, можно тремя способами:

• табличным,

• графическим и

• параметрическим.

Табличный способ представления результатов исследования состоит в составлении вариационных рядов. Вариационный ряд — это таблица, в которой указываются меры возможности появлений значений признака. На практике исследователи редко представляют вариационные ряды в своих отчетах или публикациях. Однако они являются очень важными, поскольку на их основе рассчитываются параметры распределений.

К мерам возможности появлений значений признака относятся две группы значений:

I. Дифференциальные меры:

f i— абсолютная частота;

pi — относительная частота (частость, вероятность);

p%i — процентная частота;

II. Интегральные меры:

Fi — накопленная абсолютная частота;

Pi — накопленная относительная частота;

P%i — накопленная процентная частота.

Абсолютная частота f i — это количество испытуемых (или случаев), которые имеют какое-то данное значение признака. Она определяется путем подсчета испытуемых с каким-то определенным значением признака на основе исходной матрицы первичных данных.

Относительная частота (частость, приближенная оценка вероятности) pi рассчитывается по следующей формуле:

Процентная частота p%i находится по формуле:

Эти три вида частот (абсолютная, относительная и процентная) могут рассчитываться для признаков, измеренных по любой шкале (наименований, порядка, интервальной и пропорциональной).

Накопленные частоты являются мерами изменчивости в шкалах порядка, интервальной и пропорциональной (в шкале наименований их подсчитать невозможно). Они отвечают на вопрос, сколько испытуемых в выборке (или какая ее часть) имеют какое-то значение признака xi и меньше чем это значение. Для того чтобы ее найти, необходимо в упорядоченном (значения признака расположены по возрастанию) вариационном ряду, начиная с ячейки с наименьшим значением, отвечать себе на вопрос: сколько человек в выборке имеют данное значение xi и меньше чем это значение. В последней ячейке вариационного ряда, соответствующей максимальному значению, должен получиться общий объем выборки (или 1,00[1] для относительных частот, или 100% для процентных частот).

Накопленная абсолютная частота Fi находится по абсолютным частотам; накопленная относительная частота Pi — по относительным; накопленная процентная частота P%i — по процентным частотам.

Например, опишем экспериментальные данные — результаты измерения экстраверсии с помощью опросника Айзенка в группе из 20 человек будут представлены в таблице 2.

В приведенном примере (таблица 2) является вариационным рядом, в котором в качестве иллюстрации посчитаны все виды частот.

загрузка…

Таблица 2

Continue Reading

Реферат 2. Обсуждение кандидатской диссертации Я.В. Сенкиной «Поэтика иконичности в повести Н.С. Лескова «Запечатленный ангел». Петрозаводск, 2013.

Литература к реферату 1.

Лесков Н.С. Жития как литературный источник: Источники русской агиографии. О книжной премудрости (В защиту прописной морали). Благоразумный разбойник. О художном муже Никите и о совоспитанных ему // Лесков Н.С. о литературе и искусстве. Л., 1984.

3. Анализ сказа «Запечатленный ангел».Верно ли Марк Александров и другие герои сказа понимают сущность религиозного искусства?

Рекомендованная литература:

Лесков Н.С. Запечатленный ангел.

Дыханова Б.С. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н.С. Лескова. М., 1980. С. 51-159.

Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1994.

Трубецкой Е. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи (1916). Два мира в древнерусской иконописи // Философия русского религиозного искусства. М., 1993.

Флоренский П. Обратная перспектива (1919-1922) // Философия русского религиозного искусства. М., 1993.

Практическое занятие №2. Иконографические образы в романах Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот»

Цель: понять важность в художественном мире Достоевского с позиций «реализма в высшем смысле» иконографических символических образов и деталей

На обсуждение выносится следующее:

1. Реферат по работе Т.А. Касаткиной «Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского («Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Подросток» // Достоевский в конце ХХ века.М., 1996. С.67-136.

2. Реферат по работе Г.Г. Ермиловой «От Гоголя до Набокова: статьи о русской литературе». Иваново, 2007 (гл. 6. «Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: поэтика, контекст» — С. 85-167).

3. Анализ романов «Преступление и наказание», «Идиот» в аспекте обнаружения в них иконографической символикию

Автор-составитель: доктор филологических наук, профессор кафедры русской словесности и культурологии Г.Г. Ермилова.

10 сентября 2014 г.

Continue Reading

Егор Иванович Сороковиков-Магай. 1868-1948


Егор Иванович Сороковиков-Магай

Тункинский край по праву считается одним из красивейших уголков Сибири. Долина реки Иркут и прилегающие к ней горы — Тункинские гольцы — издавна вызывали восхищение путешественников, сравнивавших здешние места со швейцарскими Альпами. Со второй половины XVII века в Тунке появились русские люди, постепенно смешались они с местным населением — бурятами, и к середине XIX века, глядя на коренного тункинца, уже трудно было определить, русский он или бурят. Внешний облик в большинстве монгольский. Те, кто осознает себя русским, кроме русского, владеют еще бурятским языком. А буряты свободно говорят на русском. И те и другие знают русскую и бурятскую сказку, русскую песню и бурятский улигер.

В этой-то смешанной этнической среде и родился в селе Талое выдающийся русский сказитель Е. И. Сороковиков. Предки его по отцу были буряты, поэтому помнили в семье сказочника свое второе родовое имя — Магай. Отец сказителя был охотником, музыкантом-скрипачом, знатоком сказок. От него-то и перенял Е. И. Сороковиков свой основной репертуар.

Как сказочник Е. И. Сороковиков сформировался, еще будучи подростком. «Мы вместе с ним пасли коров несколько лет, — вспоминал один из его друзей детства, — и я хорошо помню, как он около огня, где мы варили варево, сидел с палочкой в руках, что-то всегда чертил и спокойно рассказывал о богатырях, которые одолевали моря и океаны, побарывали всех, кто стоял на дороге… Верно, в ту пору я тоже много сказок знал, но рассказывал их с пятое на десятое, а Егор, как большой, умел поведать, что деется в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. К нам часто в поле ребята приходили специально сказки послушать».

Ценили земляки талант Магая и в зрелые годы. «Рассказывать сказки приходилось большую часть на мельнице, в какое время придет молоть, как приготовишь хлеб, — пояснял сказитель собирателям. — Приезжаешь на мельницу — даже принимают мешки мне-ка помогать. «Он седне будет рассказывать сказки!» И пускали через очередь. «Смелем тебе, только говори сказки нам!» Вот таким путем много приходилось сказок говорить. Но и на промыслу (на охоте) с товарищами приходилось говорить много. Ночь длинная осеновская. Делать нечего. Начинаешь сказки говорить, и у них настроение повышается».

Отец научил Магая грамоте. Е. И. Сороковиков был одним из немногих грамотных сказителей до революции. Сказочник очень любил читать. У него была своя довольно большая по тем временам для сельского жителя библиотека (книги по сельскому хозяйству, пчеловодству, домашние лечебники, лубочные издания). К 1925 году, когда с Магаем впервые встретились фольклористы, он знал Пушкина, Ершова, читал Владимира Соловьева и даже Фламмариона. В советское время, став уже известным сказителем, он прочел Конан Дойла, «Хижину дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, «Князя Серебряного» А. К. Толстого. Прекрасно знал лубочную литературу. Не случайно в его репертуаре мы найдем традиционных для лубка «Еруслана Лазаревича» и «Бову-королевича». Знакомство с книгой наложило отпечаток и на манеру речи, стиль его сказок и лексику.

Добрую память оставил по себе сказочник в народе. «Удивляюсь, что за старик был! — вспоминал один из его земляков. — Веселый старик был, очень веселый. Что за память была! Хороший был старик шибко. Хороший охотник был, на все мастер, столяр, плотник, все-все мог делать. Охотился, через какие Саяны переходил пеший, интересовался шибко охотой». Другой его односельчанин отмечал: «Жил он умно, шибко за работой не гнался. Посеет маленько, столько, чтобы прокормиться, и сена немного покосит. А все по лесу любил бродить. Там всякие ягоды и травы собирает, ходит. Охотиться он не охотился, как его отец, а так просто какая-то страсть у него была ходить в лес. Еще он умел лечить. В травах лекарственных хорошо разбирался».

Сказителя Магая открыл для науки в 1925 году известный советский фольклорист Марк Константинович Азадовский. Затем в 1930-е годы с ним неоднократно работали А. В. Гуревич и Л. Е. Элиасов. По инициативе ученых Е. И. Сороковиков выступал со своими сказками в Улан-Удэ, Иркутске, Москве. Он был принят в члены Союза писателей СССР. Незадолго до смерти сказочнику было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР.

Литература:Матвеева Р. П. Творчество сибирского сказителя Е. И. Сороковикова-Магая. — Новосибирск, 1976; Мадасон И. Сказочник из народа // Байкал, 1968, № 3. С. 148-149; Элиасов Л. Чародей сибирской сказки // Байкал, 1968, № 3. С. 147-148.

Continue Reading

Расчёт системы механической вентиляции

1) Расчётный участок – это воздуховод, по которому проходит одинаковый объём воздуха при одинаковой скорости.

Так как количество выделяемых вредных веществ неизвестно, то расчёт воздухообмена производим методом кратности воздухообмена.

2) Находим площадь сечения, на участках 1 и 2 она будет одинакова, а на 3 участке большей. Скорость движения всасываемого воздуха в воздуховоде равна 10 м/с, а в зонте 0,9 м/с.

3) Определим диаметр труб воздуховодов на участках:

4) По номограмме находим значение сопротивления погонного метра воздуховода на участках:

для 2,76 Па/м;

для

5) Проводим аэродинамический расчёт сети (см.схему).

На каждом участке воздуховода определяем потери напора воздуха Н, для этого сначала определяем коэффициенты местного сопротивления фасонной части воздуховода:

Таблица 1

Номер участка Объём отсасыв. воздуха L, м3 Длина уч-ка, l, м Диаметр воздухов. d, мм Скорость воздуха в воздухов., V, м/с Сопр. погонного метра воздухов. R, Па/м Потери давл. на трение, Па Сумма коэфиц. местных сопр., Скорост. давл., Па Потери давл. в мест. сопр. Па Полн. потери давл., H, Па
11,5 2,76 31,74 2,4 175,74
2,76 11,04 1,2 83,04
10,6 19,5 6,25 394,5

Сумма потери давления в воздуховоде будет равна:

а.

Величина сопротивления всей сети воздуховода корректируется коэффициентом запаса. Полное давление в воздуховоде будет равно:

6) Определим установочную мощность электродвигателя:

7) Выбираем вентилятор Ц4-70 с номером 5. По характеристикам вентилятора подбираем соответствующий электродвигатель – АОЛ2-32-4 мощностью 3,0 кВт, частотой вращения 1420 об/мин.

Вывод:я спроектировала и рассчитала систему механической вентиляции, подобрала схему воздуховодов системы местной вытяжной вентиляции для производственного помещения, подобрала вентилятор и электродвигатель с высоким КПД и относительно высокой скоростью вращения.

Continue Reading

Специальные системы нефтеналивных судов

Нефть и нефтепродукты обладают рядом свойств, оказывающих сущест-венное влияние на выбор конструктивных элементов судов (танкеров, нефтерудовозов) и организацию нефтеперевозок. К важ­нейшим харак-теристикам нефти и нефтепродуктов относятся плот­ность и вязкость; следует также учитывать температуры вспышки изастывания, обводненность, содержание серы и механических примесей, испаряемость и электризацию. Плотность учитывается при расчетах массы перевозимого груза и массовой подачи насосов. Плотность нефти ипродуктов ее переработки составляет 700— 1000 кг/м3. При плотности р f900 кг/м3 нефть считается легкой,

выше — тяжелой. Легкая нефть кипит при 323—373 К (50— 100 °С), а тяжелая — при 373 К (100 °С) и выше.

Многие перевозимые в нефтеналивных судах жидкие грузы при обычных температурах окружающего воздуха находятся в таком состоянии, когда перекачка их затруднена или невозможна. Критерием оценки возможности перекачки нефтепродукта является вязкость, характеризующая внутреннее трение частиц жидкости, способность сопротивляться их взаимному перемещению. Мерой вязкости является коэффициент ц, Па-с, который называется динамической или абсолютной вязкостью. Кроме коэффициента динамической вязкости в расчетах используется коэффициент кинематической вязкости v, м2/с. С увеличением температуры коэффициенты динамической и кинематической вязкости нефте­продуктов уменьшаются.

Кинематическая вязкость нефтепродуктов имасел

273 К (0 °С) 323 К (50 °С)

Бензин …………………….. 0,008 —

Лигроин………………………. 0,015 —

Керосин………………………. 0,041 —

Топливо:

дизельное……………………. 0,126 0,035

моторное…………………….. 11—37 0,365—0,7

мазут флотский ……………. 55—113 0,925—1,58

Масло:

соляровое……………………. 0,95 0,091

трансформаторное …… 1,35 0,106

веретенное…………………… 2,4 0,142

машинное Л…………………. 6 0,23

машинное Т………………………….. 38 0,69

Температура вспышки характеризует огнеопасность нефтепро­дукта. При определенном соотношении смеси паров нефтепродук­тов с воздухом температура вспышки может быть не только огне­опасной, но и взрывоопасной. В зависимости от температуры вспышки все нефтегрузы делят на четыре класса: I — до 301 К (до 28 °С), II — 301—318 К (28—45 °С), III — 318—393 К (45— 120 °С), IV — свыше 393 К (свыше 120 °С). Температура засты­вания — температура, при которой испытуемый нефтепродукт, охлажденный в пробирке, загустевает настолько, что при наклоне пробирки на 45° уровень его остается неподвижным в течение 1 мин. Эту температуру учитывают при нормировании интенсив­ности подогрева и подачи насосов в связи с изменением внешних температур (сезонных, суточных), воздействующих на скорость перетекания груза в танках во время грузовых операций.

Под обводненностью понимают количество воды, содержащейся в нефтепродукте во взвешенном состоянии после его отстоя. Обвод­ненность исчисляют в процентах и учитывают при расчетах массы груза и контроле во время сдачи груза после транспортирования. Содержание серы в нефтепродуктах влияет на выбор судна для их транспортирования, так как сера резко увеличивает коррозию

корпуса, а также требует применения некоторых мероприятий по технике безопасности. Наибольшее количество серы содержат высокосернистые мазуты.

Механические примеси могут содержаться в транспортируемых нефтепродуктах. Их наличие определяют при проверке качества жидкого груза во время его сдачи после транспортировки. Испа­ряемость нефтепродуктов, особенно светлых и нефтей, приводит к потерям (иногда значительным) при перевозке жидких грузов. С повышением температуры испаряемость возрастает. Интенсив­ность испаряемости нефтепродуктов зависит от давления насыщен­ных паров, т. е. от их упругости. Наибольшие потери от испаряе­мости происходят в период приема груза в танки. Борьба за их уменьшение ведется много лет, но радиальные способы пока не найдены.

При движении нефтепродуктов по трубам и в емкостях созда­ются заряды статического электричества. Степень электризации зависит от многих факторов, например с увеличением скорости потока электризация повышается, чему способствует обводнен­ность нефтепродуктов. Заряды статического электричества, на­капливающиеся на поверхности нефтепродуктов, на стенках труб и емкостей, если последние не заземлены, создают высокий потенциал и при соприкосновении с токопроводящими предметами разряжаются — образуется искра, способная вызвать взрыв или пожар. Заземление — основной и, как правило, достаточный спо­соб устранения разрядов статического электричества.

Грузовая и зачистная системы. Для приема, перекачки в пре­делах судна и выгрузки жидких грузов нефтеналивные суда снаб­жены собственными грузовыми системами. Совместно с ними рабо­тает зачистная система, предназначенная для откачки жидкого груза, не выбранного грузовой системой, а также промывочных жидкостей.

загрузка…

Обычно грузовая система состоит из грузовых насо­сов со всасывающими и напорными трубопроводами, грузовой магистрали с отростками, отходящими в грузовые танки, и палуб­ных погрузочно-разгрузочных трубопроводов с приемораздаточными патрубками. Зачистная система по своей схеме подобна грузовой, но не имеет отдельного палубного трубопровода. Кроме того, она отличается конструкцией зачистных насосов и зна­чительно меньшей их подачей (10—25 % подачи грузовых), а также меньшими диаметрами трубопроводов. В зависимости от грузоподъемности танкеров и количества сортов одновременно перевозимых нефтепродуктов грузовые системы выполняют коль­цевыми с перепускными клинкетами, линейными и комбинирован­ными, а зачистные — линейными и кольцевыми.

Для погрузки и выгрузки нефтепродуктов применяют один и тот же грузовой трубопровод. Он выполняется с таким расчетом, чтобы перекачивание жидкого груза осуществлялось со скоростью 2—2,5 м/с, а подача насосов обеспечивала выгрузку не более чем за 10 ч. Для выгрузки жидких грузов

используют центробеж­ные и порш-невые грузовые насо­сы в вертикальном и горизонтальном исполнении. В ка-честве привода применяют паровые ма­шины, турбины и электродвига­тели.
Всасывающую магистраль грузовой
Рис. 5.82. Приемный патрубок

системы прокладывают с каждой стороны переборки в ДП поверх набора днища на высоте 1200—2000 мм от днища по на­правлению к разгрузочным насосам. В концевых танках и в на­сосном отделении магистрали правого и левого бортов соеди­няют поперечным трубопроводом с разобщительными клапана­ми. От основных магистралей вгрузовые танки идут отростки с расположенными на концах приемными патрубками (рис. 5.82), которые устанавливают на днище у продольной или кормовой переборки танка.

Патрубок с сальниковым уплотнением, состоящим из бронзового кольца 1 и залитой свинцом 2 пеньковой набивки 3, для лучшего приема жидкого груза снабжен окном 5 и крышкой 4 для чистки приемной коробки. Площадь сечения окна должна составлять не менее 1,5 площади сечения всасывающего трубо­провода.

На рис. 5.83 приведена схема кольцевой грузовой и зачистной системы с перепускными клинкетами.

Грузовые 8 и зачистные 5 насосы выкачивают жидкий груз на верхнюю па­лубу через магистрали 7. Зачистные насосы снабжены предохранительными угло­выми клапанами 6, а на напорных магистралях грузовых насосов установлены невозвратные клапаны 10. На всасывании всех насосов установлены фильтры 4. Забортную воду можно принимать в систему через кингстон 9. С помощью пере­пускных клинкетов 1 магистрали из грузовых танков переключаются на большое или малое кольцо. Переключения в системе при выборе опорожняемого танка осуществляются запорными клапанами 3 с дистанционным управлением ручными валиковыми приводами. Самозапорные клапаны 2 для измерительных труб позво­ляют производить замеры уровня жидкого груза в танках.

Рис. 5.83. Схема кольцевой грузовой и зачистной систем с
пере­пускными клинкетами

На рис. 5.84 приведена линейная схема грузовой и зачистной систем на нефтеналивном судне без двойного дна (для трех сортов груза).

Грузовые насосы 3, 4, 16 и зачистные насосы 7, 10, 12 выкачивают жидкий груз трех сортов на верхнюю палубу к грузовому коллектору. Осушительный насос 9 подает промывочную воду в сливные и грузовые танки и откачивает воду в грузовой коллектор. Угловые предохранительные клапаны // защищают зачистные насосы от повышенного давления. Нефтесодержание в отстойных танках контролируется системой 14. Забортная вода поступает через кингстон 2. Из грузовых танков жидкие грузы поступают в систему через дистанционно управляемые запорные клапаны /. Направление потока жидких грузов обеспе­чивается проходными 5 и угловыми 15 невозвратно-запорными клапанами. Осу­шение грузового насосного отделения производится через приемную сетку 8. В системе установлены фильтры 6 и запорные клапаны 13

.

Система зачистки танков «Сентри Стрип». Эта система была создана сравнительно недавно в связи с увеличением размеров танкеров и применением грузовых насосов большой производи­тельности. Система позволяет применить для зачистки танков основные грузовые центробежные насосы и отказаться от отдель­ных поршневых зачистных насосов с их трубопроводами и клапа­нами. Одновременно существенно увеличивается производитель­ность системы при зачистке танков.

Центробежные грузовые насосы невозможно использовать без дополнительных приспособлений для зачистки, так как при разгрузке, когда уровень жидкости опускается ниже определен­ного уровня всасываемого потока, в последний поступает воздух, причем во все увеличивающемся количестве. Это приводит к снижению подачи грузового насоса и при достижении некоторого уровня оставшееся количество жидкого груза вообще невозможно выгрузить с помощью основных грузовых насосов.

Поэтому первым этапом должно быть удаление воздуха, по­ступающего во всасывающую магистраль. Для этого к линии всасывания присоединяется вакуумная установка с собственным водокольцевым вакуумным насосом. Однако невозможно подо­брать размер этой вакуумной установки таким, чтобы она могла поддерживать требуемый вакуум в течение всего процесса за­чистки. В системе «Сентри Стрип», разработанной шведской фир­мой ИМВ, используется принцип автоматического дросселирова­ния потока в напорной трубе центробежного грузового насоса для снижения его подачи и получения оптимальной эффективности процесса зачистки.

Рис. 5.85. Система зачистки танков «Сентри Стрип»

К линии всасывания насоса (рис. 5.85) присоединен резервуар сепаратора 1, в котором жидкий груз освобождается от воздуха и газов. В сепараторе уровень жидкости меняется в зависимости от давления над ней. Изменение уровня от­мечается датчиком перепада давления 2, который подает сигнал об этом.

Смесь воздуха и газов удаляется вакуумной установкой, которая состоит из вакуумного резервуара 6 с клапанами 5,8 и датчиком 9, присоединенного к верх­ней части сепаратора водокольцевых вакуумных насосов // с вакуумным 7 и невозвратным 10 клапанами; резервуара с уплотняющей водой 13; охладителя 14; электродвигателей 12, размещенных в отдельном помещении и соединенных со своими насосами промежуточными валами, проходящими через герметичные саль­ники в переборке.

Когда слишком много смеси воздуха и газов остается неудаленной из сепа­ратора 1 и уровень жидкости в нем падает, происходит дросселирование потока в напорном трубопроводе грузового насоса. Это обеспечивается клапаном 4 с исполнительным механизмом 3, получающим сигнал от датчика 2. Вакуумная установка восстанавливает

заданный вакуум в сепараторе 1, и уровень жидкости в нем снова поднимается до нормального. Дросселирующий клапан 4 снова от­крывается.

Этот процесс происходит непрерывно, но чем больше падает уровень в танке, тем большее количество воздуха попадает в линию всасывания, и, когда начи­нается собственно процесс зачистки, дросселирующий клапан 4 постепенно закрывается и в конце зачистки он оказывается почти полностью закрытым. Весь процесс разгрузки можно наблюдать по сигнализаторам /5 на щите в поме­щении управления насосами. По соответствующим манометрам 18 и 19 можно определить положение исполнительного механизма 3, а также дросселирующего клапана 4.

Если по какой-то причине жидкость попадает в трубу, идущую от сепаратора к вакуумному резервуару б, то в этом случае полностью закрывается клапан 5. Если этот клапан выйдет из строя и жидкость попадает в вакуумный резервуар, следующая ступень безопасности обеспечивается регулятором уровня 9, который автоматически закрывает запорный клапан 5 в отводящей линии и одновременно включает аварийный сигнал 17. Сжатый воздух для работы системы автомати­чески подается через манипуляторы 16 и 20.

Следует отметить, что имеются также системы, в которых автоматически снижается подача грузового насоса уменьшением скорости приводной турбины в зависимости от уровня жидкости в сепараторе.

Газоотводная система.На танкерах для отвода из танков в атмосферу излишних паров нефтепродуктов, образующихся при повышении давления, или ввода в танки воздуха при понижении в них давления ниже атмосферного, предусмотрена газоотводная система. С атмосферой танки сообщаются во время приема и выка­чивания нефтепродуктов, а также при резких изменениях темпе­ратуры, когда происходит так называемое дыхание отсеков, заклю­чающееся в периодическом изменении направления движения па­ров в газоотводных трубах.

Газоотводные системы бывают групповые, обслуживающие группу грузовых танков, и автономные — каждый танк. Совре­менные средне- и крупнотоннажные танкеры оборудуют преиму­щественно автономными выпускными устройствами. Применение высокой скорости (более 30 м/с) выпуска газовоздушной смеси из грузового танка устраняет пожарную опасность на верхней палубе танкера, которая создается, когда газовоздушная смесь выходит из танка медленно.

Газоотводная система состоит из палубных газоотводных магистралей с газоотводными трубами, сообщаю­щими ее с грузовыми танками, и стоя­ков, через которые газовоздушная смесь отводится в атмосферу. Стоя­ки обычно размещают вблизи грузо­вых колонн или полумачт, чтобы избежать загромождения верхней па­лубы. Их высота (2—10 м) принима­ется в зависимости от сорта перево­зимых нефтепродуктов. Чем ниже температура вспышки паров груза, тем больше должна быть высота стоя­ка. В газоотводных трубках на вы­ходе из танка устанавливают автома­тический дыхательный клапан, кото­рый выпускает нефтяные пары в атмосферу только по достиже­нии определенного избыточного давления в танке. За счет этого резко снижаются потери нефтепродуктов от испарения.

По конструкции клапаны делятся на пружинные, механиче­ского действия и гидравлические. Устройство клапанов первых двух типов следующее (рис. 5.86).

В корпусе 4 дыхательного клапана, закрытого крышкой 5, имеются клапаны давления 6 и вакуума 7, которые под действием силы сжатия пружины 1 или массы груза 2 и собственной массы прижимаются к седлам и перекрывают выход паров нефтепродуктов из танков в атмосферу. При повышении давления паров в танках сверх допустимого значения клапан 6 открывается и пары выходят в ат­мосферу. Если же образуется избыточный вакуум, то клапан 7 под действием атмосферного давления откроется и воздух поступит в отсеки. Этим достигается выравнивание давлений внутри и снаружи танка. У пружинных клапанов давле­ние открытия клапанов б и 7 регулируется гайками 3.

Рис. 5.87. Огневые предохрани­тели: а — концевой; б — путе­вой
1 — корпус; 2, 3 — наружная и внутренняя пламепрерывающие
сетки

На рис. 5.87 показаны простейшие конструкции концевого и путевого огневых предохранителей, препятствующих распро­странению пламени из горящего танка по газоотводной трубе в газоотводную магистраль. Установленные в огневых предохра­нителях металлические сетки прерывают поток пламени, и он гаснет. На рис. 5.88 показана конструкция высокоскоростного выпускного устройства танкера «Крым». Выпускное устройство закрыто крышкой, которую можно открыть ручным приводом с червячным редуктором. Крышка открывается во время налива жидкого груза в танк, а после окончания погрузки выпускное устройство закрывается этой крышкой на весь период перехода танкера.

Во время налива груза в танк при повышении в нем давления газовоздушной смеси тарелка поднимается. В образующийся коль

Рис. 5.88. Высокоскоростное выпускное устройство
1 — рукоятка; 2 — вал; 3 — втулка; 4 — червячное ко­лесо; 5 — корпус привода; 6 — зубчатый сектор; 7 — ось рычага; 8 — рычаг; 9 — ограничительный палец; 10 — ось крышки; // — профилированный конус; 12 — крышка; 13 — подвижная тарелка; 14 — направляющая втулка та­релки; 15 — уплотнительное кольцо; 16 — основание

цевой зазор между закраинами тарелки и конуса устремляется поток газовоздушной смеси. После выброса порции смеси давле­ние в танке понижается, и тарелка под действием своей массы возвращается в исходное положение. По мере повышения давле­ния в танке выпускное устройство открывается и в атмосферу выбрасывается очередная порция газовоздушной смеси.

Система мойки танков. В процессе эксплуатации нефтеналив­ного судна предусмотрена периодическая мойка танков и грузовых трубопроводов сырой нефтью, холодной забортной водой, а при необходимости и горячей водой с температурой 328—338 К (55—65 °С), а также водным раствором моющего химического препарата в зависимости от вида перевозимого груза. Танки моют для осмотра с целью проверки креплений трубопроводов и кон­структивных узлов (через 3 мес); выборки неоткачанных остатков нефтепродуктов с днища танка (профилактика через 5—6 мес); выполнения планового ремонта.

Система предназначена для мойки грузовых танков от остатков груза механизированным способом с целью проведения дегазации танков, подготовки их к приему чистого балласта или смене сорта груза. Системы мойки танков делятся на системы с переносными и стационарными моечными машинками, а также комбинирован­ные (с переносными и стационарными). Система мойки обычно состоит из двух остойных танков, насосов, подогревателей, уст­ройства для подачи моющего состава в воду, трубопроводов с ар­матурой, моечных машинок и контрольно-измерительных при­боров. В системе мойки используются зачистные насосы с зачистным трубопроводом.

Система с переносными моечными машинками более проста по устройству по сравнению со стационарными, обеспечивает полную отмывку поверхностей танка и простую замену неисправ­ных моечных машинок. Ее недостатки: значительная трудоемкость моечного процесса и зависимость его выполнения от состояния моря. Системы с переносными моечными машинками целесооб­разнее применять на танкерах дедвейтом 75 тыс. т с большим количеством грузовых танков, имеющих сложный для промыва­ния корпусный набор. Комбинированную систему мойки танков рекомендуется применять на крупнотоннажных танкерах, у ко­торых полная промывка танков не обеспечивается одними стацио­нарными моечными машинками.

На рис. 5.89 показана схема мойки грузовых танков стацио­нарными моющими машинками. Вода в магистраль подается моечным насосом через невозвратно-запорный клапан. Каждая моечная машинка соединена с магистралью поворотным затво­ром. В случае необходимости поступающая через кингстон и фильтр вода подогревается. При этом температура воды до и после подогревателя измеряется стеклянными термометрами. Хими­ческий препарат поступает по магистрали через запорный клапан. Сырая нефть из грузовых танков подается грузовым насосом на верхнюю палубу. Моечная вода из палубной магистрали посту­пает к переносным моечным машинкам через концевые клапаны.

При подготовке танкера к плановому ремонту главное вни­мание уделяют обеспечению пожарной безопасности, так как в большинстве случаев он связан с применением открытого огня (электросварки и др.). Наибольшую опасность представляют остатки грузов I и II классов. Необходимо полностью удалять из танков их остатки и обрабатывать поверхность танков так, чтобы исключить возможность возникновения опасных концен­траций газообразных углеводородов. Требования к качеству зачистки грузовых танков определяются ГОСТом. Остатки в тан­ках отличаются от исходной нефти или нефтепродукта значительно большими вязкостью и плотностью, повышенным содержанием механических примесей и воды.

На морских танкерах зачищают и моют танки обычно собствен­ными средствами, т. е. автономно. Речные танкеры, как правило,

Рис. 5.89. Система мойки грузовых танков
1 — кингстонная магистраль; 2 — фильтр; 3 — кингстон; 4 — магистраль сырой нефти; 5 — грязевая коробка; 6 — труба к мановакуумметру; 7 — манометровый клапан; 8 — мановакуумметр; 9 — манометр; 10 — термометр; 11 — магистраль химического препарата; 12 —• запорный кла­пан; 13 — сильфонный компенсатор; 14 — палубная моеч­ная магистраль; 15 — отросток к моющей машинке; 16 — стационарная моечная машинка; 17 — поворотный затвор; 18 — концевой клапан; 19 — магистраль в отстойный танк; 20 — магистраль на верхнюю палубу; 21 — грузовой на­сос; 22 — магистраль из отстойного танка; 23 — невоз­вратно-запорный клапан; 24 — моечный насос; 25 — подо­греватель моющей воды

приводятся во вращение турбиной за счет подачи части или всего моющего раствора.

Система подогрева жидких грузов. Для подогрева вязких нефтепродуктов нефтеналивные суда оборудуют системами подо­грева. Системы подогрева обязательны для танкеров, перевозя­щих крекинг-мазуты, мазуты марки 80 и парафинистые. Для нормального перекачивания груза необходим подогрев мазутов до 333—343 К (60—70 °С). В систему подогрева нефтеналивных судов входят следующие основные элементы: источник энергии, подогреватели в танках, системы канализации энергии, средства контроля и управления процессом подогрева.

Системы подогрева нефтепродуктов на танкерах различают по источникам энергии и конструктивному исполнению. На боль­шинстве танкеров в качестве источника энергии (теплоты) для подогрева вязких нефтепродуктов используют водяной пар. В зависимости от способа подогрева жидкого груза в танке си­стемы делятся на трубчатую и циркуляционную.

Трубчатая система подогрева применяется для судов как с одинарными, так и с двойными днищами и бортами. Подогрев используется общий (трубы змеевиков расположены по всей поверхности днища танка), местный (в районе приемных труб грузовой системы) и смешанный (общий и местный способы подогрева).

Рис. 5.90. Типовая схема системы подогрева жидких грузов

Типовая схема трубчатой системы подогрева жидких грузов приведена на рис. 5.90.

Пар от котельной установки по магистрали / поступает в систему через клин-кетную задвижку 2 и регулирующий клапан с гидропроводом и ручным управле­нием 3. Клапан 4 подводит пар к регулирующему клапану. В системе установ­лены предохранительный клапан 5 и манометр. Систему продувают от маги­страли 7 через невозвратно-запорный клапан 6. Сконденсировавшийся пар из системы отводится по магистрали 8 в водоохладитель для «грязных конденсатов». Пар поступает к коллектору пара по трубе 9 через угловой клапан 13 и распреде­ляется по змеевикам через угловые невозвратно-запорные клапаны 14. Коллек­тор конденсата с трехходовыми кранами с Т-образной пробкой 11 соединен с ма­гистралью 8 угловым клапаном. При продувке змеевиков через невозвратный клапан 10 конденсат сливается в магистраль 12. Змеевики размещены в отстой­ных танках 17 и в грузовых танках 15. Двойные днища и борта судна образуют балластные цистерны 16.

Рис. 5.91. Принципиальная схема общей циркуляционной системы подогрева жидкого груза

Циркуляционная система подогрева при­меняется только для судов с двойным днищем. Способ подогрева — индивидуальный (на каждый танк работает отдельный циркуля­ционный насос) и общий (один циркуляционный насос работает на все танки поочередно). Индивидуальная циркуляционная система подогрева применяется на судах, перевозящих одновре­менно разные сорта жидкого груза. Питание системы паром обес­печивается от главных вспомогательных и утилизационных кот­лов, испарителей грязных конденсатов и от магистралей отработав-

шего пара. Рабочее давление насыщенного пара в системе должно быть от 0,5 до 2 МПа.

Нагретый груз в танк вводится через безнапорные сопла под уровень груза. В грузовом танке должно быть не менее двух сопел. Для улучшения циркуляции нагретого груза иногда уста­навливают эжектирующие насадки.

Принципиальная схема общей циркуляционной системы подо­грева жидкого груза приведена на рис. 5.91.

Жидкий груз из танков 8 выкачивается через магистраль 10, дистанционно управляемые поворотные дисковые затворы / и фильтры 2 насосами 3. Через не­возвратно-запорные клапаны 4 груз направляется в распределительный коллек­тор с подогревателями 5 и байпасной магистралью 6. Подогретый жидкий груз поступает по магистрали 7 в танки 8 через сопла 9 и смешивается с основным объ­емом холодного жидкого груза (так называемый струйный способ подогрева).

Контрольные вопросы

1.Что означают условный проход и условное давление?

2. Из каких материалов изготовляются трубы, применяемые для монтажа
трубопроводов судовых систем?

3. По какой формуле Правил Регистра СССР вычисляется толщина стенки
трубы, работающей под внутренним давлением?

4. Как определяется пробное давление для испытания труб на прочность и какую величину давления принимают для гидравлических испытаний трубопро­водов и их соединений на плотность?

5. Какие типы разъемных соединений труб вы знаете?

6. Какие типы судовой арматуры вы знаете?

7. Для каких целей служат на судне трюмные системы?

8. Какие требования предъявляются к трюмным системам по охране морской среды от загрязнения нефтью?

9. Какие принципы положены в основу работы креновой и дифферентной систем?

10. Какие противопожарные системы вы знаете и какие принципы используются для их работы?

11. Какие системы объединены понятием «системы бытового водоснабжения»?

12. Какие способы обработки и сбора сточных вод применяются на судах?

13. Какие системы микроклимата вы знаете и какие аппараты обеспечивают
их работу?

14. Какие системы объединены понятием «специальные системы нефтеналивных судов?»

15. Какой принцип положен в основу работы системы зачистки танков
«Сентри Стрип»?

Continue Reading